CHE COS'È IL CBD?

CO TO JEST CBD

Kannabidiol, czyli w skrócie CBD, jest drugim w kolejności najlepiej przebadanym i najpopularniejszym spośród znanych współczesnej nauce 113 kannabinoidów pozyskiwanych z roślin rodzaju Cannabis

Stężenie CBD w konopiach zależy przede wszystkim od  gatunku danej rośliny oraz od specyfiki konkretnej odmiany konopi, ale w dużej mierze uwarunkowane jest również warunkami uprawy i wiedzą hodowcy

CBD pod względem strukturalnym i fizyko-chemicznym przypomina inne kannabinoidy – świetnie rozpuszcza się w tłuszczach i alkoholu oraz jest doskonale rozpoznawane przez układ endokannabinoidowy zapewniający prawidłowe funkcjonowanie organizmów ludzi i zwierząt

Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że CBD będące dominującym kannabinoidem zawartym w konopiach siewnych:

NIE wpływa na zdolności percepcyjne i motoryczne

NIE wywołuje efektów psychotycznych

NIE obniża nastroju

Kannabidiol (CBD) oferuje natomiast szereg właściwości terapeutycznych, dzięki którym jest obecnie z powodzeniem stosowany przez użytkowników konopi i pacjentów na całym świecie

Bogactwo naturalnego CBD

z kwiatostanów włoskich konopi

logo-big
UNA BREVE STORIA del CBD

KRÓTKA HISTORIA CBD

CBD po raz pierwszy wyekstrahowane zostało z konopi w roku 1940 przez amerykańskiego chemika Rogera Adamsa w toku prac nad możliwością użycia kannabinoidów do produkcji – i tu uwaga… serum prawdy, które miało znaleźć zastosowanie na potrzeby działań operacyjnych prowadzonych przez CIA (przyp. Centralna Agencja Wywiadowcza)

Co zabawne badania nad kannabinoidami zlecone zostały Adamsowi już po delegalizacji konopi w roku 1937, a ich przebieg od samego początku budził kontrowersje wśród najbardziej konserwatywnej części decydentów

Jak można bez trudu się domyśleć program badawczy zakończył się fiaskiem – przynajmniej z punktu widzenia amerykańskiego wywiadu
Sam Adams dostrzegał bowiem ogromny potencjał drzemiący w konopiach i opatentował w roku 1942 opracowaną przez siebie metodę ekstrakcji kannabinoidów

Jeszcze w czasie II Wojny Światowej konopie podawane były w celach badawczych również żołnierzom amerykańskim celem poprawy ich zdolności  bojowych oraz naukowcom pracującym nad Projektem Manhattan (supertajny program budowy bomby atomowej) – w obu przypadkach stosowanie konopi nie przyniosło oczekiwanych przez rząd USA rezultatów

Z biegiem czasu CBD (kannabidiol) stało się obiektem dalszych badań pod kątem jego możliwych zastosowań medycznych, a obecnie stanowi coraz popularniejszą opcję leczenia oraz zapobiegania chorobom, takim jak epilepsja, lęk, depresja, przewlekły ból itp

Wszystko to sprawia, że CBD jest drugim pod względem popularności kannabinoidem stosowanym przez użytkowników konopi na całym świecie

Produkty z CBD od Pura

poznaj pełny profil kwiatostanów konopi

logo-big
THC – CANAPA MEDICA E ALTRO

THC - CZYLI MARIHUANA MEDYCZNA I NIE TYLKO

W kwestii substancji czynnych zawartych w roślinach z rodzaju Cannabis faktem jest, że CBD ustępuje swoją popularnością i uniwersalnością jedynie posiadającemu odium substancji narkotycznej związkowi o nazwie dronabinol (tetrahydrokannabinol), powszechnie znanemu jako THC

THC jest strukturalnie i fizyko-chemicznie bardzo zbliżone do pozostałych kannabinoidów dzięki czemu po raz pierwszy udało się je zidentyfikować jako główny psychoaktywny składnik konopi, a następnie zsyntetyzować wspomnianemu wcześniej amerykańskiemu chemikowi Rogerowi  Adamsowi już na początku lat 40. XX w. na bazie doświadczeń, m.in. z CBD i CBN

Pomimo tego sukcesu THC zostało wyekstrahowane bezpośrednio z konopi dopiero w roku 1964 w ramach badań nad kannabinoidami prowadzonymi na Uniwersytecie Hebrajskim przez zespół naukowy, któremu przewodził izraelski chemik Raphael Mechoulam

Moment ten zapoczątkował na nowo zainteresowanie świata nauki możliwościami płynącymi ze stosowania konopi w medycynie i innych dziedzinach życia

Niezależnie jednak od rozwoju nauki oraz obowiązującego prawa THC cieszy się przede wszystkim niesłabnącą popularnością wśród rekreacyjnych użytkowników konopi

Zainteresowanie THC przez wieki nie słabnie głównie z uwagi na jego odczuwalne właściwości psychoaktywne wywołujące szereg efektów krótkotrwałych związanych, m.in. z bezpośrednim oddziaływaniem na ośrodkowy układ nerwowy  (OUN), w tym:

 • podniesienie nastroju,
 • uczucie błogości,
 • zmiany w percepcji rzeczywistości,
 • zwiększenie intensywności odczuwania bodźców z otoczenia

Zależnie jednak od stężenia i formy podaży dronabinolu, zastosowanej odmiany konopi, a także właściwości osobniczych użytkownika i warunków konsumpcji oraz długości i częstotliwości przyjmowania THC – może ono wywołać również krótko- i/lub długotrwałe działania niepożądane w postaci:

 • obniżenia nastroju,
 • stanów psychotycznych,
 • osłabienia percepcji i zdolności psychomotorycznych,
 • zespołu amotywacyjnego i nadmiernej senności,
 • pogorszenia pamięci krótkotrwałej i funkcji poznawczych

Pierwszą dobrą wiadomością dla wszystkich byłych, obecnych i przyszłych użytkowników konopi powinien być zatem fakt, że negatywne zmiany wywołane nawet przez długotrwałe zażywanie THCodwracalne

Drugą, być może nawet bardziej istotną, informacją jest natomiast to, że CBD posiada funkcję przeciwdziałania negatywnym skutkom psychoaktywnych właściwości THC

Pacjenci i użytkownicy stosujący konopie mogą zatem w naturalny sposób minimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem THC poprzez dobór produktów o wyrównanym stężeniu CBD i THC bądź uzupełniać te braki, np. wysokiej jakości suszem CBD lub olejkami CBD

Konopie to jednak nie tylko CBD i THC – pozostałe kannabinoidy oraz terpeny i flawonoidy, a także inne substancje naturalnie występujące w roślinach z rodzaju Cannabis posiadają ogromny wpływ na to, w jaki sposób organizmy ludzi i zwierząt reagują na podaż produktów z konopi

Nawet niewielka zmiana proporcji tych substancji, która może zajść w samej roślinie na skutek celowej lub niezamierzonej zmiany warunków uprawy wpływa na ostateczny profil kannabinoidowy i zapachowy konopi

Dlatego też działanie końcowego produktu w postaci suszu konopi lub olejku z kwiatostanów konopi na użytkownika może różnić się w sposób zasadniczy, zależnie od tego, jaki jest skład jakościowy i ilościowy danej rośliny z rodzaju Cannabis

Produkty z CBD od Pura

poznaj pełny profil kwiatostanów konopi

logo-big
PROPRIETÀ E USI DEL CBD

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA CBD

Prawdopodobnie każdy użytkownik konopi rozpoczął swoją przygodę z kannabidiolem od poszukiwania odpowiedzi na dwa podstawowe pytania – „jak działa i na co pomaga CBD?

Wśród najistotniejszych, potwierdzonych badaniami* właściwości CBD wymienić należy przede wszystkim działanie:

Przeciwdrgawkowe

Poprzez wpływ na układ nerwowy CBD pomaga naturalnie hamować lub zmniejszać aktywność napadów drgawek u pacjentów dotkniętych epilepsją (padaczką)

Przeciwwymiotne

CBD pozytywnie stymuluje część mózgowia odpowiedzialną m.in. za odruchy związane z odczuwaniem nudności i wymiotami

Przeciwzapalne

Przez oddziaływanie na enzymy kluczowe dla odpowiedzi immunologicznej organizmu CBD redukuje nasilenie i częstotliwość występowania stanów zapalnych zarówno w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych, jak i w przypadku innych dolegliwości spowodowanych wystąpieniem odczynu zapalnego, np. bóle mięśni, bóle stawów, bóle głowy czy bóle brzucha

Antypsychotyczne

Dzięki obniżeniu aktywności wybranych części mózgu (w tym prążkowia i hipokampu) CBD pomaga w zwalczaniu skutków występowania dotkliwych schorzeń psychicznych u pacjentów psychiatrycznych, w tym poprawiając funkcje poznawcze oraz działając uspokajająco i wyciszająco

Antydepresyjne

Istnieją dowody, że CBD może być pomocne w zwalczaniu stanów depresyjnych wynikających z niedoboru serotoniny oraz spowodowanych, m.in. odstawianiem leków opioidowych

Przeciwutleniające

Kannabidiol skutecznie zwalcza zaburzenia o podłożu neurodegeneracyjnym poprzez zmniejszenie ilości nadtlenku wodoru w komórkach ciała – jako przeciwutleniacz CBD może być również z powodzeniem stosowany w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych

*zbiorcze wnioski z wyników kilkunastu niezależnych badań prowadzonych nad CBD opublikowane na łamach British Journal of Clinical Pharmacology w 2013 roku

Ponadto w świetle prób mających na celu potwierdzenie leczniczego potencjału kannabinoidów prowadzonych w ostatnich latach przez czołowe ośrodki badawcze na niemal każdym kontynencie wiemy również, że CBD wykazuje właściwości:

Przeciwnowotworowe

W badaniach laboratoryjnych prowadzonych na  komórkach nowotworowych dowiedziono, że podawanie CBD spowalnia tempo rozwoju choroby hamując namnażanie się komórek, a nawet prowadząc do ich apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek nowotworowych

Przeciwbakteryjne

Prace badawcze nad CBD wykazały, że posiada on silne właściwości bakteriobójcze, działając na bakterie gram-dodatnie z większą skutecznością niż użyte w testach antybiotyki –kannnabidiol osłabia bowiem mechanizmy obronne bakterii, zapobiega ich rozmnażaniu oraz spowalnia ich wzrost

Przeciwgrzybiczne

CBD zapobiega rozwojowi zakażeń grzybiczych oraz zabija pleśń i grzyby poprzez utlenianie komórek grzybów, które tracą tym samym zdolność do namnażania i reprodukcji

Przeciwalergiczne

Dzięki zdolności do obniżania aktywności komórek tucznych biorących udział w produkcji histaminy, której podwyższone stężenie powoduje odpowiedź alergiczną , CBD łagodzi i likwiduje objawy alergii, m.in. takie jak łzawienie, katar sienny i odczyn zapalny, a także może być pomocne w leczeniu astmy i POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc)

Immunologiczne

W toku badań nad wpływem CBD na układ odpornościowy zaobserwowano, że oddziałuje ono na aktywność sieci cytokin, które mają kluczowe znaczenie dla pobudzenia komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu

W wybranych przypadkach kannabidiol podnosił naturalną odporność organizmu, a w innych pełnił funkcję immunosupresyjną (obniżając odpowiedź układu odpornościowego)

Tym samym należy przyjąć, że CBD stymuluje stan homeostazy (równowagi wewnątrzustrojowej) i pobudza mechanizmy autoregulacyjne organizmu, które pomagają naszemu układowi immunologicznemu zastosować środki adekwatne do zaistniałego problemu

Naturalnie i ze smakiem

ciesz się w pełni działaniem konopi

logo-big
KANNABINOIDY I INNE DARY NATURY

EFEKT SYNERGII

Wiele z osiągnięć współczesnej medycyny i nasza wiedza o terapeutycznych właściwościach konopi bazuje głównie na badaniach prowadzonych w oparciu o pojedyncze, wyizolowane substancje czynne, takie jak CBD czy THC

Oznacza to, że w świetle obecnych doświadczeń z kannabinoidami, każdy z nich występując samodzielnie powoduje korzystne oddziaływanie na organizm poprzez interakcję z naszym układem endokannabinoidowym we właściwy dla siebie sposób

Jednak naukowcy prowadzący badania nad roślinami z rodzaju Cannabis dowodzą, że istnieje naturalna synergia pomiędzy kannabinoidami, terpenami, flawonoidami oraz innymi substancjami czynnymi występującymi w konopiach

W dużym uproszczeniu, stosowanie jednocześnie wielu związków roślinnych występujących naturalnie w konopiach pozwala im na wchodzenie w interakcje ze sobą nawzajem oraz z naszym układem endokannabinoidowym

Tym samym działają one synergicznie wywierając większy i bardziej zrównoważony wpływ na organizm nazywany czasem także efektem tła lub efektem otoczenia (ang. entourage effect)

W ten sam sposób, w jaki dietetycy zachęcają więc konsumentów do jedzenia świeżych owoców i warzyw oraz picia świeżo wyciskanych soków, zwolennicy efektu synergii zauważają, że najlepiej jest zaakceptować wszystkie korzyści, jakie oferują konopie

Z tego powodu wielu znawców konopi zachęca do korzystania z pełnowartościowego suszu CBD oraz olejków CBD zawierających pełne spektrum substancji zawartych w konopiach (ang. full spectrum CBD oil)

Korzystaj z efektu synergii

w najlepszym włoskim wydaniu

logo-big
FULL SPECTRUM CBD OIL

CZYM JEST OLEJ CBD PEŁNE SPEKTRUM

Olejki zawierające ekstrakt z konopi, co do których producent stosuje zapewnienie, że posiada pełne spektrum kannabinoidów (ang. full spectrum) powinny z definicji zawierać wszystkie organiczne związki chemiczne obecne w nieprzetworzonych konopiach

Ekstrakt z konopi o pełnym spektrum zawierać musi także inne substancje czynne występujące naturalnie w kwiatostanach i/lub całych roślinach z rodzaju Cannabis takie, jak terpeny i flawonoidy odpowiedzialne, m.in. za specyficzny smak i zapach danej odmiany konopi

Głównym założeniem produkcji oleju CBD full spectrum jest więc dostarczenie organizmowi  produktu, którego skład zdefiniowany został od początku do końca niemal przez sama naturę

I chociaż pozostałe kannabinoidy nie są obecnie tak popularne, jak CBD (ani tak dobrze przebadane) w kwestii potencjalnych korzyści medycznych, prace naukowe nad niektórymi z nich dowodzą, że również zdają się skutecznie łagodzić objawy wybranych chorób i dolegliwości

Choćby CBN i CBG licznie występujące w konopiach wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwbólowe, a wybrane terpeny i flawonoidy wspomagają działanie kannabinoidów dodatkowo stymulując układ nerwowy

Przede wszystkim jednak olej CBD pełne spektrum zawierać powinien wykrywalne ilości THC, które stanowi najistotniejszy psychoaktywny składnik konopi

Stężenie dronabinolu (THC)  w konopiach siewnych używanych do przygotowania oleju CBD pozostaje jednak na tyle niskie, że nie wywołuje odczuwalnych efektów psychotycznych charakterystycznych dla konopi indyjskich

Należy jednocześnie pamiętać, że oprócz olejków full spectrum CBD wyróżnić możemy również inne typy produktów z konopi opisywane jako:

CBD broad spectrum (szerokie spektrum)
[niemal] całkowicie pozbawione THC, ale zawierające inne kannabionoidy czy terpeny w możliwej do wykrycia ilości i stężeniu

Izolaty CBD (isolate)
posiadające bardzo wysokie (blisko 100%) stężenie kannabidiolu oraz śladowe ilości innych kannabinoidów i terpenów

Olej CBD pełne spektrum

sprawdź ofertę w sklepie Pura

logo-big

BROAD SPECTRUM CBD OIL

CZYM JEST OLEJ CBD SZEROKIE SPEKTRUM

CBD broad spectrum jest sformułowaniem zdecydowanie najrzadziej spotykanym w branży Cannabis, choć dzięki wzrostowi znaczenia marketingu konopi jako bezpiecznego, niepsychoaktywnego środka o istotnym działaniu terapeutycznym zdaje się stale zyskiwać na popularności

Służy ono do określania produktów opartych o ekstrakty zawierające więcej niż jeden składnik konopi jakim jest np. CBD, CBG czy CBN oraz pewną ilość terpenów i flawonoidów

Szerokie spektrum CBD stanowi zatem idealną odpowiedź na potrzeby rynku wynikające z chęci deklarowania możliwości uzyskania efektu synergii bez THC – czy też częściowego efektu „entourage”

Używanie terminu broad spectrum CBD może być dla wielu użytkowników konopi nieco mylące, ale z całą pewnością daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu stosowania oleju CBD, jako substancji nieposiadającej działania psychoaktywnego oraz pozbawionego odium substancji narkotycznej

Olej CBD szerokie spektrum

pełnia składników z konopi bez THC

logo-big

CBD ISOLATE

CZYM JEST IZOLAT CBD

Izolat CBD jest to czystej postaci CBD występujące naturalnie w przyrodzie w roślinach z rodzaju Cannabis, które w procesie ekstrakcji zostało przetworzone do zawierającego 99,9% tej substancji bezwodnego związku

Ten czysty związek jest często nazywany kryształem CBD, ponieważ występuje w stałej, podobnej do kryształu lub diamentu formie

Kryształy CBD są następnie najczęściej kruszone i mielone na drobny proszek w celu ich łatwiejszego spożycia lub dodania jako kluczowy składnik do szeregu innych produktów, takich jak olejki, kosmetyki, produkty spożywcze itd.

Naturalny izolat CBD od Pura

wysokie stężenie CBD wprost z konopi

logo-big
FULL SPECTRUM CBD vs CBD ISOLATE

CBD O PEŁNYM SPEKTRUM I IZOLAT CBD

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Pomiędzy zwolennikami stosowania olejków CBD full spectrum (czy nawet broad spectrum) oraz izolatu CBD wciąż dochodzi do gorących dyskusji dotyczących tego, czy zażywanie jednego wyizolowanego z konopi składnika (np. CBD lub THC) niesie ze sobą wystarczające korzyści zdrowotne

Najczęstszym argumentem zwolenników olejków CBD full spectrum jest stwierdzenie, że najbardziej efektywnym sposobem przyjmowania CBD jest podawanie go wraz z innymi kannabinoidami i terpenami celem uzyskania możliwości ich wzajemnego oddziaływania na siebie i na nasz organizm, czyli efektu synergii (entourage effect)

Istnieją liczne badania skupiające się na zastosowaniu kannabinoidów w immunologii i leczeniu nowotworów, które miały na celu porównanie skuteczności CBD o pełnym spektrum oraz izolatu CBD

We wszystkich przeprowadzonych testach skuteczność izolatu CBD po podaniu określonej dawki przestawała rosnąć, natomiast skuteczność CBD o pełnym spektrum zwiększała się w miarę podawania wyższych dawek preparatów z konopi

Wyniki wskazują jednocześnie, że izolat CBD wykazuje doskonałe działanie przede wszystkim w przypadku obrzęku i bólu, a roztwory z konopi zawierające pełne spektrum kannabinoidów będą zapewniać coraz lepsze efekty wraz ze zwiększaniem dawki preparatu

Kolejnym argumentem, istotnym dla wielu użytkowników konopi, przemawiającym za stosowaniem produktów CBD pełne spektrum może być również fakt, że są one bardziej naturalne i mniej przetworzone niż w przypadku izolatu CBD

Niezależnie jednak od wyboru odpowiedniego typu preparatu z CBD punktem wyjścia do wytwarzania wysokiej jakości olejków pozostaje bezsprzecznie zastosowanie dobrego surowca w postaci dojrzałych, uprawianych z należytą troską konopi włóknistych, które stanowią niezastąpione źródło kannabinoidów, terpenów, flawonoidów i wielu innych wartościowych składników

Olejek CBD dzięki zastosowaniu właściwego nośnika, np. oleju z nasion konopioliwy z oliwek czy oleju palmowego lub kokosowego, oferuje także duże ilości witamin, minerałów i nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) obecnych w olejach roślinnych dobrej jakości

Dlatego tak istotna jest jakość samego surowca, z którego przygotowany został produkt końcowy w postaci oleju nośnikowego i ekstraktu CBD z kwiatostanów konopi

Witaminy, minerały i tłuszcze zawarte w wysokiej jakości gotowych olejkach CBD są niezbędne dla zachowania równowagi metabolicznej, prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego, a także dla utrzymania mocnych kości oraz zdrowej skóry, włosów i paznokci

Zarówno olej CBD pełne spektrum, jak i olejki CBD na bazie izolatu CBD mogą więc zapewniać dostęp do dwóch podstawowych kwasów tłuszczowych pochodzących z nasion konopi – Omega-3 i Omega-6 – w optymalnym stosunku ilościowym 3: 1

Sam olej konopny jest też zdrowym źródłem białka, które ma kluczowe znaczenie dla budowy i naprawy tkanek – zawiera bowiem 20 aminokwasów, w tym 9 egzogennych, które musimy dostarczać organizmowi wraz z pokarmem

CBD pełne spektrum czy izolat CBD

w Pura zawsze z prawdziwych włoskich konopi

logo-big
PURA ESSENZA DI CANAPA CON CBD DI PURA

CZYSTA ESENCJA KONOPI Z CBD OD PURA

CZYLI CO DAJĄ NAM WŁOSKIE KONOPIE SIEWNE

Włoskie konopie są dla nas uosobieniem tego, co najlepsze w śródziemnomorskim klimacie i południowym stylu życia:

czyste i pełne smaku od samych korzeni, aż po czubki konopnych wiech

Rosną niespiesznie, ciesząc się południowym słońcem oraz bogactwem składników odżywczych, których dostarczamy im każdego dnia doglądając naszych upraw

A wszystko po to, by po kilku miesiącach oddać nam całą otrzymaną troskę i dobro w postaci rozwiniętych, dojrzałych kwiatostanów i bogatego bukietu aromatów, które urzekają swoją głębią i naturalnością

Właśnie z takich konopi pozyskujemy surowce na nasze produkty, abyśmy przez cały rok mogli dostarczać doskonałej jakości susz CBD olejki CBD

I to zarówno osobom poszukującym sprężystych i wonnych kwiatostanów konopi w postaci suszu CBD do aromaterapii, krystalicznie czystego izolatu CBD, jak i tym wszystkim, którzy cenią sobie zróżnicowany profil kannabinoidowy oraz bogatą gamę naturalnych konopnych aromatów oferowanych przez nasze ekstrakty CBD pełne spektrum

Konopie różnią się od siebie – tak samo, jak każdy człowiek jest inny – dlatego na różne potrzeby, przygotowaliśmy szeroki wybór doskonałych olejków CBD w dwóch wersjach:

 • na bazie czystego izolatu CBD naturalnego, organicznego pochodzenia
 • na bazie aromatycznego ekstraktu CBD zawierającego pełne spektrum dobroczynnych substancji czynnych zawartych w naszych konopiach

Niezależnie od tego czy jesteś konopnym smakoszem poszukującym niebanalnych doznań smakowych i zapachowych, czy też użytkownikiem konopi potrzebującym precyzyjnie dobranej dawki kannabinoidów, zawsze pamiętaj o jednym:

„Sei quello che mangi – jesteś tym, co jesz”

Zadbaj więc, by to czego dostarczasz swojemu ciału było Twoim codziennym lekarstwem, a Twoje życie było  po prostu Puraczyste, proste i bliskie naturze

Włoski susz i oleje CBD

śródziemnomorski klimat w każdym kwiatostanie konopi

logo-big